Regulamin

Regulamin

Regulamin

Zachęcamy równocześnie do zaznajomienia się z naszą polityką prywatności pod względem przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników

Regulamin dotyczy funkcjonowania witryny https://odchudzanie-24.waw.pl oraz zasad dodawania wpisów do katalogu

Właścicielem marki  odchudzanie-24.waw.pl jest osoba prywatna, natomiast administracją serwisu, wszelkimi sprawami dotyczącymi reklam zajmuje się Agencja Reklamowa „Akwilon Polska” z siedzibą w Poznaniu.Od tego momentu serwis https://odchudzanie-24.waw.pl będzie częścią większego projektu obejmującego ponad 100 katalogów Presell Page oraz for

W celu uproszczenia regulaminu zastosowano w nim następujące określenia:

nasza domena – (z zachowaniem poprawności gramatycznej i odmiany) oznacza odniesienie do domeny odchudzanie-24.waw.pl w każdej dowolnie skonfigurowanej postaci  jak i wszelkich stronach odnoszących się do domeny głównej, jak i wszelkimi adresami pomocniczymi tej domeny

klient – podmiot fizyczny bądź prawny, bez względu czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, który dokonał jakiegokolwiek wpisu na naszej domenie , w jakiejkolwiek postaci.

wpis – treść dodana do publikacji w ramach serwisu naszej domeny.  Wymogi jakie musi spełniać wpis aby był dopuszczony do publikacji są określone w dalszej części regulaminu  Za treść opublikowanego wpisu odpowiada wyłącznie jego autor.

komentarz – teść dodana jako komentarz do określonego wpisu.

konto – login wraz z hasłem pozwalający na dodawanie wpisów.

link – słowo lub grupa słów, pod którą jest dodany adres internetowy powodujący przekierowanie na domenę internetową. Bez znaczenia jest czy jest to domena reklamowana czy nie. Jako link traktowane są też wszelkie adresy e-mail

moderator – osoba lub program która zatwierdza dodane wpisy i przekazuje je do publikacji lub je odrzuca

1/Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszej domenie. W przypadku zmian w regulaminie, wprowadzenie ich wymaga również publikacji. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu (wraz z wprowadzonymi zmianami).

2/Właścicielem serwisu jest osoba fizyczna, natomiast jego administratorem została jest Akwilon-Polska z siedzibą w Poznaniu. Kontakt do administratora:
poczta elektroniczna
info@akwilon-polska.waw.pl
poczta tradycyjna
Akwilon-Polska
skrytka pocztowa nr 51
60-959 Urząd Pocztowy Poznań 2

3/ Celem naszego serwisu jest promocja oraz przedstawienie informacji dotyczących stron internetowych, produktów, marek, firm działających na ternie Polski, dlatego głównym elementem serwisu jest katalog stron-firm-produktów dostępny w zakładce Precle. Integralną częścią serwisu będzie również przygotowywane forum.

4/Serwis umożliwia dodawanie komentarzy do wpisów w serwisie. Komentarze są w 100% moderowane, jednak nie jest sprawdzana ich wiarygodność. Moderacja poleca głownie na sprawdzeniu poprawności komentarza względem tematu jakiego dotyczy oraz pkt 5 regulaminu.

5/Bezwzględnie będą odrzucane podczas moderacji wpisy dotyczące stron odnoszących się do:

-szerzenia nienawiści rasowej, religijnej itp

-propagowania ideologii faszystowskiej, nazistowskiej oraz komunistycznej pod każdą postacią

-treści erotycznych i godzących w sferę intymną , budzących wątpliwość co do ich legalności zarówno pod względem charakteru materiałów, sposobie ich zdobycia, a w szczególności wieku

-mechanizmów, których jedynym celem jest wyłudzenie danych

-propagujących, publikujących lub sprzedających nielegalne oprogramowanie, muzykę, filmu jak i produkty ogólnie zwanymi „podróbkami”

-publikacji godzących w dobra osób trzecich jak i firm (na zasadzie lista nierzetelnych firm, pracowników etc)

Zastrzegamy, że katalog stron objętych blokadą publikacji w katalogu może ulec zmianie i zalecane jest sprawdzanie najnowszej wersji regulaminu. W przypadku uznania, że strona nie spełnia wymogów do publikacji w katalogu, ze względu na treść strony wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

6/Za treść publikowanego komentarza w przypadku ewentualnego naruszenia prawa (np praw autorskich) odpowiada osoba go pisząca i przesyłająca do moderacji.

7/Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji bądź usunięcia komentarza

8/W związku ze zmianami w prawie odnoście przetwarzania danych osobowych, cześć integralną regulaminu stanowi polityka prywatności. Tam znajdują się wszelkie wymagane informacji odnoście zbierania i zasad przetwarzania danych osobowych.

9/Użytkownik naszego serwisu ma w każdej chwili prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i ich usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawne, które zobowiązują Administratora Serwisu do ich zachowania (np. informacje potrzebne do wystawienia faktury za wykonaną usługę i ich przetwarzanie oraz zachowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, informacje dotyczące zakresu wykonania usługi i ich powiązanie z konkretnym zleceniem w celu ochrony praw administratora przed próbą ewentualnego wyłudzenia odszkodowania za usługę wykonaną nie zgodnie z zamówieniem itp.). Wszelkie informacje w zakresie obowiązującego prawa udzielane są poprzez wysłanie odpowiednich formularzy korzystając ze strony „Kontakt” lub w tradycyjnej formie papierowej wysłanej na adres również podany na stronie „Kontakt”

10/Strona informacyjna przed wejściem do serwisu tzw. intro z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności wyświetla się jeden raz na konkretną sesję.

11/Z chwilą uruchomienia forum, rejestracja do niego będzie następowała przez niniejszy serwis. Na tę chwile nie ma możliwości rejestracji.

12/W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

13/W sprawach spornych wymagających rozstrzygnięcia sądowego, Sądem miejscowym dla rozstrzygania danego sporu jest Sąd miejscowy dla właściciela serwisu (Poznań – Nowe Miasto).

14/Obowiązującą wersją regulaminu jest zawsze jego najnowsza wersja. Dopisanie punktu, bądź edycja istniejącego automatycznie anuluje jego poprzednie wersje w zakresie w jakim nastąpiło dopisanie lub edycja.